POMOC PORADNI

Pomoc poradni wychowawczo-zawodowej może stać się dodatko­wym czynnikiem stymulującym oddziaływania wychowawcze. Do szcze­gólnych zadań poradni należy zapewnienie pomocy specjalistycznej szko­łom  innym placowkom oświatowo-wychowawczym w prowadzeniu orientacji szkolnej zawodowej. W dziedzinie orientacji szkolnej zadania po­radni obejmują instruktaż i konsultacje metodyczne dla szkół i innych instytucji wychowujących.Poradnie wychowawczo-ząwodowe, zgodnie ze statutem, obowiązane są do zapewnienia pomocy specjalistycznej w zakresie:przekazywania młodzieży wiedzy zawodoznawczej oraz zapozna- nie jej ze strukturą szkolnictwa zawodowego,rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży, zapoznawanie młodzieży i rodziców z czynnikami warunkujący­mi dokonanie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształtowanie u młodzieży umiejętności właściwej oceny własnych możliwości.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!