PORADNICTWO ZAWODOWE

Aby odpowiedzieć na podstawowe pytania — problemy zawarte w pierwszym podrozdziale, trzeba na tle rozważań teoretycznych i badań własnych wskazać na wszelkie możliwe płaszczyzny i powiązania porad­nictwa zawodowego z systemem oświatowo-wychowawczym.Poradnictwo zawodowe jest składnikiem wielowarstwowym w syste­mie oświaty, połączonym z różnymi instytucjami i osobami na zasadzie współdziałania. Rolę koordynacyjną wszelkich działań diagnostyczno-selekcyjnych i doradczych może pełnić w stosunku do uczniów niepełnosprawnych poradnia wychowawczo-zawodowa.Rolę koordynacyjną wszelkich działań poradniczych winna pełnić poradnia wychowawczo-zawodowa. Praca jej w tym zakresie winna po­legać na organizowaniu spotkań przedstawicieli różnych instytucji i usta­lania zakresu działań w procesie przygotowania młodzieży do wyboru zawodu. Inne formy działań koordy­nujących działania wielu instytucji to konkursy zawodoznawcze, prak­tyki przedzawodowe, prowadzone w warsztatach szkolnych lub zakła­dach pracy, a także giełdy zawodowe, wycieczki, spotkania itp. Proces poradnictwa zawodowego jest złożonym systemem działań, niejednokrot­nie długofalowym, w którym partycypuje wiele instytucji i specjalistów.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!