PORÓWNANIE WYNIKÓW

Porównując wyniki pierwszego i drugiego testu socjometrycznego usta­lono nazwiska uczniów, którzy uzyskali największą i najmniejszą ilość wyborów oraz tych, którzy nie otrzymali ani jednego wyboru w dwu­krotnych badaniach. Po sporządzeniu tabeli socjometrycznych i wykre­śleniu socjogramów hierarchicznych obliczono wskaźniki indywidualne i grupowe. Na zakończenie skoncentrowano się na socjogramach indy­widualnych, które sporządzono wyłącznie dla dzieci chorych i kalekich. Okazało się, że tylko w 2 (1,7%) na 120 klasach dzieci te uzyskały po­zycję gwiazdy socjometrycznej, w 28 (23,3%) zespołach były członkami grup nieformalnych, takich jak sieć i kliki, w 31 (25,8%) klasach otrzy­mały jednostronne wybory w łańcuchu, zaś w 15 (12,5%) miały tylko wybory pojedyncze. W pozostałych 44 (36,7%) klasach dzieci chore nie uzyskały ani jednego wyboru pozytywnego i znajdowały się w pełnej izolacji wobec rówieśników z klasy szkolnej. Uzyskany obraz struktur socjometrycznych łączących dzieci chore z ich zdrowymi kolegami sta­nowi dowód braku integracji społecznej w badanych zespołach klasowych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!