POTRZEBA I KONIECZNOŚĆ

Potrzeba i konieczność rozwiązywania za­dań i problemów, które wynikają z programu szkolnego dla słyszących, zmuszają uczniów głuchych do wzbogacania wiedzy językowej i przy­czyniają się jednocześnie do ich pełniejszego rozwoju umysłowego. W ten sposób — zdaniem G. W. Nixa (1982) — udostępnia się dzieciom głu­chym wzory i warunki życia codziennego, które są możliwie bliskie ogól­nemu sposobowi życia w społeczeństwie.Chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki istnieje związek między wcześnie podjętymi ćwiczeniami usprawniającymi językowo małe dzieci głuche a ich późniejszymi osiągnięciami w nauce w środowisku szkol­nym słyszących, podjęto badania własne metodą sondażu diagnostycznego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!