POTRZEBA SILNIEJSZEGO ZAAKCENTOWANIA

Albo np. w ankiecie nr 40 czytamy: „Mała elastyczność i zróżnicowanie w sto­sunku do potrzeb (upośledzeń, zaburzeń, defektów). Istnieje potrzeba silniejszego zaakcentowania pracy korekcyjno-wyrównawczej”. Kilku respondentów postuluje stworzenie „modelu” placówki kształcenia i wy­chowania przewlekle chorych, które zapewniałyby także opiekę lekarską lub działały na bazie sanatoriów. Mimo różnic w sformułowaniach tego wniosku akcentowana jest ranga wychowania, w jednym przypadku wy- pov/iedź brzmi wprost „powinien to być zakład wychowawczo-leczniczy”. Inni respondenci postulują opracowanie „rozkładów materiałów dla po­szczególnych przedmiotów oraz poradników metodycznych, aby zapew­nić realizację przynajmniej najistotniejszych haseł programowych” .

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!