POZIOM ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Sądzić należy, że poziom orientacji zawodowej globalnie zależy od sytuacji społecznej uczniów, od ich ogólnego poziomu tą sytuacją uwarunkowanego. Rodzice zamieszkujący na wsi — jak zaznaczono — są mniej zorientowani, a tam właśnie oni są najczęstszymi informatorami dzieci, a więc i poziom zorientowania uczniów ze wsi — jak wykazały nasze badania — jest znacznie niższy. Dlatego najważniejszą rolę ma tu do spełnienia szkoła podstawowa przy współpracy z poradnią wycho- wawczo-zawodową, która powinna przejąć główny ciężar odpowiedzial­ności za dobrą orientację zawodową. Ważną rolę w procesie orientacji zawodowej odgrywa współpraca wychowawcy klasy z lekarzem szkolnym. Konsultacje wychowawcy lub rodziców mają na celu zasięgnięcie fachowej opinii o przydatności ucznia do konkretnych zawodów. W celu prawidłowego określenia przydatno­ści do zawodu lub kierunku nauki nie wystarczy jednorazowe badanie lekarza szkolnego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!