POZYCJA ODRZUCENIA

W ustaleniach M. Pilkiewieza co 3 uczeń był w jakimś stopniu izo­lowany. Zbliżony wynik uzyskano w grupie uczniów upośledzonych umysłowo i znacznie niższy, a więc korzystniejszy, w grupie uczniów z padaczką. Wyniki uzyskane w pozostałych grupach uczniów są wyż­sze, a więc uznajemy je za niekorzystne.Pozycja odrzucania podobnie jak pozycja izolacji charaktery­zuje się dużą rozpiętością uzyskanych wskaźników socjometrycznych. Najwyższy odsetek uczniów odrzucanych wystąpił w grupie osób upo­śledzonych umysłowo (60,7%), a najniższy w grupie osób z chorobą reu­matyczną (6,0%). W pozostałych grupach odsetek uczniów odrzucanych kształtuje się następująco: w grupie uczniów z padaczką — 22,5%, w gru­pie uczniów z chorobą krążenia — 18,0% i w grupie uczniów z upośle­dzeniem fizycznym — 8,0%.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!