POZYCJA PRZECIĘTNOŚCI

Cytowane wy­powiedzi wychowawców wskazują, że istnieje potrzeba gruntownego prze­kształcenia ich poglądów na możliwości rozwojowe dzieci niepełnospraw­nych i prawidłowe wychowawczo sposoby postępowania z tymi dziećmi w szkole. Bardzo niewielu uczniów (od 4,0% do 14,0%) we wszystkich ba­danych grupach zajęło pozycję przeciętności, co świadczy o tym, że ró­wieśnicy z klas normalnych zajmują wobec uczniów niepełnosprawnych wysoko zróżnicowane postawy. Wśród uczniów niepełnosprawnych ma­ło jest osób, które na skali sympatii i antypatii zajmują pozycje średnie lub zbliżone do średnich. Można więc powiedzieć, że uczniowie niepeł­nosprawni uczęszczający do* klas normalnych tylko w sporadycznych przypadkach znajdują się w tych klasach w przeciętnej sytuacji, spo­łecznej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!