POZYTYWNE ZJAWISKO

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że dzieci niepełnosprawne pozostają w większości przypadków w bli­skich. kontaktach koleżeńskich z innymi dziećmi, niezależnie od tego, czy kontakty te nawiązane zostały w klasie czy poza klasą. Dodać na­leży, że wśród tych dzieci, które w rozmowach wyznały, że nie mają stałych kolegów i koleżanek, tylko nieliczne przypadki były całkiem izo­lowane przez rodziców od rówieśników lub czas wolny spędzały tylko z rodzeństwem. Pozostałe utrzymują spontaniczne kontakty zabawowe z innymi dziećmi, a często zmiana partnerów w zabawie spowodowana jest zmiennością upodobań lub swoistymi cechami ich wieku. Ani jedno dziecko nie wyznało, że nie lubi innych dzieci i że nie chce w ogóle z ni­mi przebywać. Potrzeba społecznego’ kontaktu z rówieśnikami jest u dzie­ci tak silna, że mimo nieraz ujawnianych wzajemnych niechęci, przy­hamowanych czy antyspołecznych zachowań stale szukają one takich sytuacji, w których mogłyby razem przebywać, doznawać wspólnych przeżyć i współdziałać.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!