PROBLEM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Swoiste motto dla tej części rozważań zawarte jest w wypowiedzi M Sokołowskiej: „Głównym celem polityki państwa w stosunku do in­walidów winna byc me separacja, lecz integracja. Wymaga to jednak stworzenia inwalidom szerokich możliwości kształcenia, tworzenia stano­wisk pracy odpowiednich do stanu zdrowia oraz warunków mieszkanio­wych” (M. Sokołowska, 1978). Jeszcze lepiej tą myśl wyraża A. Hulek, gdy wielokrotnie podkreśla, iż „inwalidzi pomimo upośledzenia mają przecież takie same podstawowe potrzeby co ludzie zdrowi. Mają oni poczucie własnej wartości, prag­nienie niezależności i radości życia, których źródłem jest życie rodzinne i praca zawodowa. Z potrzeb tych i dążeń rodzi się aktywność niepeł­nosprawnych i potrzeba czynnego udziału w życiu społecznym” (A. Hu­lek, 1969).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!