PROBLEMATYKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W okresie badawczym szkoły stosowały planowanie globalne, tj. do­tyczące obydwu pionów kształcenia. Liczne i bogate treściowo plany koncentrowały zadania wokół wszystkich dziedzin wychowania (tj. wy­chowania moralno-społecznego, estetycznego, fizycznego), przewidywały do realizacji różnorodne formy aktywności uczniów. Problematyka dzie­ci niepełnosprawnych eksponowana była na ogół w postaci pojedynczych haseł akcentujących potrzebę objęcia tych dzieci „szczególną opieką” Wyjątek stanowi tutaj plan Zbiorczej Szkoły Gminnej w Goleniowie, w którym wyodrębniono dział pt. „Działalność opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w klasach specjalnych”, przedstawiający założenia i kie­runki pracy z dzieckiem upośledzonym, formułujący postulat integracji wewnątrzszkolnej i środowiskowej. Integracyjno-koordynacyjna rola, ja­ką przypisuje się planowaniu działań, zdaje się uzasadniać przyjętą w szkołach procedurę programowania globalnego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!