PROBLEMATYKA I METODOLOGIA BADAŃ

Badania zrealizowano metodą monografii oraz elementami metody indywidualnych przypadków i sondażu diagnostycznego z wykorzysta­niem takich technik, jak: analiza dokumentów i wytworów pracy ucznia, wywiady, ankiety, testy, obserwacja.Analizą dokumentów służyła poznaniu warunków rozwojowych uczniów/klas specjalnych, ich wyników klasyfikacyjnych, programów działalności opiekuńczo-wychowawczej szkół itp. Badanie wytworów pra­cy uczniów (czy inaczej dokumentów intencjonalnie tworzonych) pozwo­liło na poznanie opinii i postaw, jakie wyrażają (przejawiają) uczniowie klas powszechnych wobec swych niepełnosprawnych rówieśników. Wy­wiady (przeprowadzone z pracownikami szkół, uczniami klas specjalnych oraz ich rodzicami) umożliwiły m. in. poznanie działalności opiekuńczo- -wychowawczej, jej uwarunkowań oraz czynników charakteryzujących sytuację wychowawczo-rozwojową dzieci.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!