PROBLEMATYKA I ORGANIZACJA BADAN

By możliwie wszechstronnie wyjaśnić węzłowe zagadnienie i ukie­runkować badania na tle problemu głównego, wyłoniono kilka proble­mów bardziej szczegółowych:W jakim stopniu poradnie wychowawczo-zawodowe spełniają wio­dącą rolę w systemie poradnictwa wychowawczo-zawodowego dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej.W jakim zakresie poradnie wychowawczo-zawodowe współpracu­ją i współdziałają ze szkołami, rodzinami, poradniami służby zdrowia innymi instytucjami w toku poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczniów niepełnosprawnych klas ósmych.Zakres problematyki badawczej uszczegółowiono w tym celu, by poznać wpływ działań integracyjnych poradni wychowawczo-zawodo- wych w procesie wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!