PROBLEMATYKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Analiza funkcji opiekuńczo-wychowawczej upoważnia do stwierdze­nia, iż badane szkoły w niewystarczającym stopniu stwarzają na swym terenie warunki do integracji społecznej uczniów. Doświadczenia wspól­ne dla dzieci odchylonych od normy i pełnosprawnych realizowane są stosunkowo rzadko, a ich zakres jest nieproporcjonalnie mały w stosun­ku do prowadzonych w szkołach, bogatych i różnorodnych form aktyw­ności. Ujawnione ograniczenia w funkcjonowaniu szkół pozostają w wyraź­nym związku z określonym stosunkiem otoczenia do klas specjalnych i uczęszczających do nich uczniów.Spośród 110 nauczycieli kształcenia powszechnego (od których uzy­skano zwroty ankiet) 66 (60,0%) toleruje fakt istnienia w szkołach klas specjalnych, akceptuje te klasy „z konieczności”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!