PROBLEMATYKA INTERAKCJI

Problematyka interakcji społecznych, których uczestnikami są jed­nostki odbiegające od normy fizycznej i psychicznej, a zwłaszcza proble­matyka sytuacji trudnych, w jakich funkcjonują takie jednostki, oraz konsekwencji tego uczestnictwa dla rozwoju ich osobowości była w ostat­nich kilkunastu latach przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań; badań prowadzonych przez przedstawicieli różnych pedagogik specjal­nych, szczegółowych. Problematyka integracji jednostek niedostosowa­nych społecznie jak dotąd była stosunkowo długo pomijana, marginalne zaś próby jej podejmowania przez Z. Bożyczkę (1962), C. Czapówa (1962), W. B. Millera (1958) nie miały charakteru wyłącznego, czyli ta­kiego, który cechuje postępowanie naukowe, w którym celowo formu­łuje się problem naukowy, w danym przypadku problem integracji nie­dostosowanych społecznie w małych grupach społecznych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!