PROBLEMATYKA STANU ZDROWIA

Problematyka stanu zdrowia uczniów, podejmowanych w związku z ich potrzebami zdrowotnymi działań zarówno o charakterze profilak­tycznym, jak terapeutycznym czy leczniczym nie była również przed­miotem analizy na posiedzeniach rad pedagogicznych w tych szkołach, mimo że od 1977 roku obowiązywało postanowienie Kuratorium Oświaty Wychowania w Krakowie zalecające dyrektorom omawianie stanu zdro­wia uczniów w aspekcie badań bilansowych na dwóch radach pedago­gicznych w ciągu roku, tj. na początku roku celem ustalenia i zaprogra­mowania pracy i na zakończenie roku — podsumowania i oceny prze­prowadzonych działań w tym zakresie (Pismo1 Kuratorium Ośw. i Wych., 1977).Nie stwierdziłam także, w protokołach rad pedagogicznych, jak w wyniku przeprowadzonych wywiadów, jakichkolwiek wewnętrznych ustaleń dotyczących przepływu informacji o potrzebach zdrowotnych uczniów i osób za taką informację odpowiedzialnych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!