PROCEDURA KORELACYJNA

W siedemnastoosobowej podzbiorowości dzieci uspraw­nianych dłużej niż 3,5 roku, lecz krócej niż 4,5 roku, dziewięcioro dzieci zaliczanych jest do uczniów najlepszych i dobrych, a ośmioro do śred­nich i słabych.Procedura korelacyjna dowiodła, że siła związku dla czasu i in ,en- sywności usprawniana językowego oraz globalnych postępów szkolnych uczniów głuchych ze środowiska szkolnego słyszących jest wyższa niż wszystkie wyliczone poprzednio. Wynosi ona dla tak określonych cech rp = 0,6. Można więc na tej podstawie sądzić, że powodzenie szkolne uczniów głuchych z klas I—IV, uczęszczających do zwykłych szkół pod­stawowych, zależy zdecydowanie od długości i intensywności trwania procesu usprawniającego, któremu poddawani byli w czasie poprzedzają­cym ich obowiązek szkolny.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!