PROCES WYBORU

Z dotychczasowych badań z tego zakresu, prowadzonych przez S. Ka­czora (1981), S. Szajka (1979), S. Baścika (1974), J. Nowak (1969), Z. Ko- sel (1974) i innych wynika, że postawa ucznia w procesie podejmowania decyzji wyboru dalszego kształcenia nie zależy tylko i wyłącznie od ro­dziny i szkoły. Dają w tym procesie znać i inne czynniki, takie jak: po­radnie wychowawczo-zawodowe, poradnie służby zdrowia, środki maso­wego przekazu i inne instytucje środowiskowe współpracujące ze szkołą. Proces wyboru zawodu staje się o wiele bardziej złożony w odniesie­niu do młodzieży niepełnosprawnej, dla której stan kalectwa stwarza dodatkowe bariery różnego typu. Zachodzi zatem potrzeba szerszych badań i pogłębionych analiz wpływu systemowych działań w toku po­radnictwa zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!