PROWADZENIE BADAŃ

Uważam, że warto tego rodzaju badania prowadzić nadal, rozszerza­jąc grupę badanych na nauczycieli dzieci z innymi wadami tak, aby można było uogólnić uzyskane wyniki. Przedstawione w tej chwili dane sygnalizują jedynie problem, wskazując na niezwykle pilną potrzebę popularyzowania wśród nauczycieli wiedzy z zakresu pedagogiki rewali­dacyjnej. Tak rozumiejąc problem integracji postanowiła szukać odpowiedzi na następujące pytania:na ile nasz aktualny system kształcenia i wychowania sprzyja rea­lizacji narastającej w pedagogice specjalnej tendencji rozwiązywania po­trzeb dzieci niepełnosprawnych w integracji z rówieśnikami?jaka jest gotowość przedszkoli i nauczycielek w nich zatrudnio­nych do pracy rewalidacyjnej z dziećmi z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi? jak w praktyce wychowania przedszkolnego przedstawia się sy­tuacja dzieci niepełnosprawnych na przykładzie wybranych problemów wychowawczych przedszkoli województwa zielonogórskiego?

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!