PRZEDMIOT WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ

Przedmiotem własnych zainteresowań uczyniłam stosunki koleżeń­skie między uczniami niepełnosprawnymi i ich rówieśnikami z klasy oraz stopień popularności uczniów niepełnosprawnych w grupach ucz­niów klas normalnych. Obie zmienne pozostają we wzajemnej zależno­ści, w kontaktach koleżeńskich bowiem nawiązywanych przez uczniów w grupie klasy szkolnej kształtuje się ich popularność w tej grupie (Z. Skórny, 1976, s. 155).Badaniem objęłam 256 uczniów niepełnosprawnych, którzy dotknięci byli następującymi rodzajami niepełnosprawności: a) upośledzenie umy­słowe — 66 uczniów, b) upośledzenie narządu ruchu — 50 uczniów,choroba reumatyczna — 50 uczniów, d) choroba układu krążenia — 50 uczniów, e) padaczka — 40 uczniów.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!