PRZEJAW POSTAW

Chcąc zorientować się, jakie przejawiają postawy wobec tych dzieci, w roku szkolnym 1984/1985 przeprowadziłam badanie kwestionariuszowe wśród nauczy­cieli z wymienionej wyżej grupy dziewiętnaściorga dzieci, które pozostały w macierzystych placówkach oświatowo-wychowawczych. Spośród tych dzieci czternaścioro uczęszcza do szkół podstawowych do klas od pierw­szej do piątej (pięcioro pozostałych jest jeszcze w przedszkolu). W tej czternastoosobowej grupie dzieci jedno jest praktycznie niewidome. Z przeprowadzonych kwestionariuszy oraz z bezpośrednich rozmów z nauczycielami wynika, że najbardziej charakterystyczne jest to, iż nau­czyciele w pierwszym rzędzie widzą wadę fizyczną dziecka, a dopiero potem jego indywidualne cechy osobowości, sprawności ruchowe, ma­nualne, intelektualne itd. Mankamenty charakteru, na przykład upór, chwiejność emocjonalną, nadpobudliwość ruchową, małą sprawność ma­nualną tłumaczą wadą wiodącą, w tym wypadku niedowidzeniem.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!