PRZESZKODY W INTEGRACJI

Przeszkody w integracji postrzegają respondenci indywidualnie (wiel­kie rozproszenie wymienianych czynników). W obu typach placówek {łącznie) za czynniki utrwalające segregacyjne kształcenie uważa się naj­częściej: a) długie pobyty w zakładach specjalnych, zerwanie wszelkich więzi ze środowiskiem, ucieczka w chorobę itp. (4 odpowiedzi); b) wy­tworzenie w zakładach złych nawyków, np. w gospodarowaniu czasem <3 odpowiedzi); c) przerwanie więzi z rodziną (2 odpowiedzi); d) brak oddziaływania na rodzinę i środowisko (2 odpowiedzi); e) „cieplarniane” warunki w zakładzie nie sprzyjają wyrabianiu wytrwałości (2 odpowie­dzi); f) niewystarczający zakres nauczania indywidualnego (1 odpowiedź); g) brak przedmiotów artystycznych w placówkach (2 odpowiedzi); h) brak zajęć o charakterze domowym i kulturalnym (1 odpowiedź); :i) ma­ła elastyczność naszego systemu kształcenia, ograniczenie możliwości za­stosowania środków stosownie do potrzeb (2 odpowiedzi).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!