PRZYCZYNA PROBLEMÓW

Przyczyna tych problemów tkwi częściowo w niedostatecznym oddziaływaniu korekcyjno-wyrównawczym szkoły w klasach I III, jak również brak systemowo prowadzonej orientacji zawodowej w klasach V—VIII. Rola poradni wychowawczo-zawodowych jest szczególnie ważna dla młodziezy niepełnosprawnej, co zostanie wyeksponowane na tle badań w dalszej części niniejszego referatu. Pogłębione bilanse w tym prze- ziale wieku wskazują, że około Vs uczniów ma różnorodne przeciw­wskazania zdrowotne, ograniczające wybór kierunków dalszej nauki i pra­cy zawodowej. Na podstawie formularzy statystycznych Mz Hsz—4 w ba­danych województwach, do grup dyspanseryjnych zakwalifikowano po­nad 20 /o 14 1 15-latków.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!