RACJONALNA REALIZACJA PROGRAMÓW

Racjonalna realizacja programów dydaktycznego i wychowawczo-rewali- dacyjnego wymagałaby wdrożenia opartych na empirycznej wiedzy pe­dagogicznej zasad i procedur postępowania. Tymczasem kierownictwo za­kładów spoczywa z reguły (z wyjątkiem kilku przypadków) w rękach lekarzy, co jest równoznaczne (poza jednostkami psychiatrycznymi) z nie­obecnością tego rodzaju wiedzy praktycznie na większości stanowisk kierowniczych. Z tego też — jak się zdaje — wynika fakt, iż respon­denci tych placówek na pierwszym miejscu wśród postulatów wymie­niali zwykle: a) potrzebę opracowania i wdrażania zasad współdziałania służb (medycznej i pedagogicznej), b) pedagogicznego szkolenia służą me­dycznych (w tym lekarzy).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!