REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH

W tym kontekście interesujące jest, w jakim zakresie wybrane zbior­cze szkoły gminne woj. szczecińskiego zapewniają odpowiednie warunki do realizacji funkcji dydaktycznej w klasach specjalnych dla, dzieci upo­śledzonych umysłowo i jaka jest efektywność tych działań. W badaniach ogrEiniczono się tylko do niektórych czynników determinujących dydak­tyczną efektywność pracy szkół z młodzieżą upośledzoną umysłowo a mianowicie: systemu diagnozy i orzecznictwa, bazy materialnej szkół’ organizacji pracy dydaktycznej w klasach specjalnych łączonych, wy­posażenia szkół w środki dydaktyczne. Tło porównawcze do, analizowa­nia tych warunków będą stanowiły samodzielne szkoły specjalne w dużei aglomeracji (miasto Szczecin).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!