RESPONDENCI PLACÓWEK

Drugie pytanie na ten temat było konkretne; które elementy (tech­nik, metod działania) stosowane w zakładzie mogą, zdaniem responden­ta, wspomagać (ułatwiać) późniejszą integrację, a które tę integrację: mogą utrudniać. Respondenci placówek leczniczych jako czynnik wspomagający inte­grację wymieniali najczęściej: a) samo istnienie szkoły w placówce (6 od­powiedzi); b) indywidualizację nauczania i wyrównywania deficytów wiadomości (3 odpowiedzi); c) inne, np. przesyłanie do szkoły macierzy­stej kart informacyjnych, rehabilitację leczniczą itp. (4 odpowiedzi).Pozostali respondenci nie udzielili żadnej odpowiedzi. Utrudniają późniejszą integrację —- zdaniem respondentów placówek leczniczych — następujące czynniki: a) obniżenie wymagań w placówkach leczniczych (4 odpowiedzi); b) brak możliwości wyrównania braków (3 odpowiedzi); c) brak kontynuacji w szkole macierzystej, utrudnienia, jakie ma szkoła w zakładzie leczniczym itp. (3 odpowiedzi).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!