REWOLUCJA NAUKOWO- TECHNICZNA

Rewolucja nauko­wo-techniczna niesie ze sobą wzrost wypadków, urazów i zatruć. Stano­wią one dzisiaj najczęstszą przyczynę zgonów i trwałego kalectwa wśród dzieci i młodzieży. W progi przedszkola oraz szkoły podstawowej wkra­czają coraz liczniejsze grupy dzieci, zawdzięczające życie szczególnym osiągnięciom medycyny i jej szczegółowych dyscyplin — położnictwa oraz pediatrii. Ta pomyślna tendencja implikuje jednak szereg innych pro­blemów psychologiczno-pedagogicznych i medyczno-lekarskich — prze­cież nierzadko są to jednostki w różny sposób uszkodzone (niepełno­sprawne).W zbiorowościach szkolnych różnorodne niepomyślne zjawiska zdro­wotne mogą występować z różną częstotliwością i nasileniem. Najczę­ściej nie eliminują one jeszcze uczniów z rówieśniczej grupy szkolnej (klasowej) w normalnej szkole, ale zmniejszają ich sprawność dydak­tyczno-wychowawczą, stwarzając trudne sytuacje.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!