ROLA PORADNI WYCHOWAWCZO-ZAWODOWEJ W INTEGRACJI

W latach szkolnych od 1978 do 1983 grupa ta wynosiła 45 dzieci. Między nimi osiemnaścioro dzieci niedowidzących i jedno niewidome cechowało się bardzo dobrą sprawnością intelektual­ną i mogło liczyć na pomoc w nauce ze strony domu rodzinnego. Dlatego spośród czterdziestu pięciu moich podopiecznych w latach od 1978 do 1983 nie zostało zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego dziewięt- naścioro dzieci i zostało w normalnych przedszkolach oraz kontynuowało naukę w normalnych szkołach podstawowych. W rozmowach z rodzicami tej dziewiętnastoosobowej grupy dzieci wyłaniały się problemy związa­ne z przystosowaniem dziecka w grupie rówieśniczej, kompensacją uszko­dzonego wzroku, wykonywaniem czynności samoobsługowych i realizo­waniem programu w przedszkolu i w szkole oraz w samodzielnym poru­szaniu się. Postawione problemy wymagały bardziej szczegółowego po­dejścia w zakresie stawiania wymagań kalekiemu dziecku w zależności od jego indywidualnych możliwości i wydolności psychicznej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!