SAMOOCENA I STOSUNEK DZIECI CHORYCH DO ZDROWYCH RÓWIEŚNIKÓW

Prowadzone przez B. Arusztowicz (1983) badania dzieci z dysfunkcia narządu ruchu dowiodły, że 73% dzieci kalekich posiada samoocenę nieadekwatnie zaniżoną i niestabilną oraz niski poziom aspiracji ze skłon­nością do przeżywania zgeneralizowanych kompleksów niepełnowartościowości.Niepewność własnej wartości, nieśmiałość, brak akceptacji u rówieś­ników prowadząc do zaniżonej samooceny eliminują dziecko z udziału w reprezentacji klasy i szkoły, w pełnieniu funkcji społecznych wyma­gających zwiększonej aktywności społecznej ucznia. Potwierdzają to wy­niki badań (T. Oleńska-Pawlak, 1982), z których wynika, że dzieci prze­wlekle chore i kalekie nie pełnią żadnych funkcji społecznych na terenie szkoły, w samorządzie szkolnym, ZHP lub szkolnym klubie sportowym.

Sporadycznie notowano uczestnictwo dzieci chorych w olimpiadach, eliminacjach, zawodach szkolnych i międzyszkolnych, konkursach, igrzy­skach sportowych oragnizowanych przez szkoły macierzyste.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!