SŁABA RÓWNOWAGA

Ponadto uczniowie ci charakteryzowali się w większości przypadków słabą równowagą neurodynamiczną i stąd różnymi przejawami nadpo­budliwości i zahamowania psychoruchowego. Pochodząc z rodzin o ni­skim poziomie warunków materialnych i kulturalnych byli zaniedbani pod względem ubioru i zaopatrzenia w pomoce szkolne. Ujawniali też? braki w opanowaniu niezbędnych nawyków i umiejętności społecznego zachowania. Szkoły, do których uczęszczali badani uczniowie upośledze­ni umysłowo, nie zabezpieczały sytuacji opiekuńczo-wychowawczych kompensujących niedomogi funkcjonowania wychowawczego ich rodzin. Wystarczy nadmienić, że tylko, 14 osób (21,2%) badanej grupy uczniów objętych było opieką świetlicy szkolnej i korzystało z posiłków w szkole.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!