SPEŁNIENIE POSTULATU

Spełnienie tego postulatu byłoby wyrazem konkretnego działania profilaktycznego mającego na celu skuteczne zapobieganie niepowodzeniom szkolnym dzie­ci. Także wyrazem konkretnego działania w powyższym zakresie byłoby objęcie uczniów klas starszych indywidualnymi lub zespołowymi działaniami wyrównawczymi lub reedukacyjnymi w szkole, tak jak to się- czyni wobec uczniów klas młodszych (I—III).Powyzsze postulaty są szczególnie ważne, gdyż wymagania, jakie stawia współczesna szkoła, oraz treści nauczania są, jak się wydaje, do­stosowane głównie do modelu możliwości dzieci zdrowych, o rozwoiu harmonijnym. Z kolei jednak wiadomo, że liczba dzieci, których rozwój somatyczny lub psychiczny odbiega od normy, wykazuje ciągłe tenden­cje wzrostowe. Zatem szkoła jako instytucja, na której ciąży obowiązek przygotowania do życia przyszłych obywateli, nie może’ w tej sytuacji nie brać pod uwagę społecznie szkodliwych skutków niejednakowo rze­telnie pełnionych przez, siebie trzech podstawowych funkcji: dydaktycz­nej- wychowawczej i opiekuńczej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!