STOSUNEK DZIECI CHORYCH DO NAUKI SZKOLNEJ

Nauka, treść wiedzy szkolnej i sposoby jej przyswajania przez dzie­cko stają się głównymi czynnikami rozwoju, a, właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych stanowi jeden z zasadniczych warunków pomyślnego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole (Spionek H., 1973). Możliwość odnoszenia sukcesów i pozytywnych wy­ników w nauce u dzieci przewlekle chorych warunkuje szereg czynników natury obiektywnej, takich jak: rodzaj schorzenia, częsta absencja cho­robowa, systematyczne przyjmowanie leków farmakologicznych, zmiana szkoły podczas leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, złe samopoczucie i obniżona sprawność psychofizyczna. Wiele spośród badanych dzieci — 49,2% — 118 osób zgłaszało istnienie trudności w nauce szkolnej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!