STWORZONE WARUNKI ŻYCIA

Rodzice mają też możliwość samodzielnego poszukiwania in­formacji zawodoznawczych w audycjach radiowych i telewizyjnych, w prasie, w gabinetach orientacji i poradnictwa zawodowego, w litera­turze pedagogicznej i psychologicznej czy też zasięgania ich bezpośrednio w interesujących ich szkołach lub zakładach pracy. Warunki życia stwa­rzane dzieciom i młodzieży przez ich rodziny są bardzo zróżnicowane. Nie wszyscy rodzice są przecież jednakowi, żyją w różnych środowiskach (miasto i wieś), różne mają wykształcenie, różne wykonują zawody, róż­ne mają urządzenia, mają więcej lub mniej dzieci, tworzą małżeństwa dobrane lub skłócone albo rozbite. Życie codzienne w rodzinie w dużej mierze decyduje o rozwoju dziecka i determinuje jego zawodową orien­tację.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!