SYSTEM DIAGNOZY I ORZECZNICTWA

System diagnozy i orzecznictwa jest powszechnie uznawany jako je­den z pierwszych etapów właściwej pomocy dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi.Porównanie systemu diagnozy i orzecznictwa funkcjonującego w ba­danych gminach i dużej-aglomeracji miejskiej wypada na korzyść du­żego miasta, chociaż i temu daleko do stanu idealnego. Lepszą sytuację dziecka zamieszkałego w dużym mieście warunkują takie czynniki jak- dostępność poradni specjalistycznych służby zdrowia, właściwa obsada specjalistów w poradniach wychowawczo-zawodowych, lepsze zabezpie­czenie opieki zdrowotnej na terenie samej szkoły, lepsze warunki do prowadzenia profilaktyki w szkołach powszechnych i rewalidacji w szkołach specjalnych, sprawniejsza koordynacja działań różnych instytucji na rzecz dziecka potrzebującego specjalnej pomocy.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!