SYSTEM OŚWIATOWY

Polski system oświatowo-wychowawczy traktując kształcenie specjal­ne jako integralną część składową tego systemu daje w zasadzie podsta­wy do rozwijania koncepcji wychowania dzieci niepełnosprawnych w gro­nie zdrowych rówieśników. Bardzo korzystny klimat dla rozwoju kształ­cenia specjalnego stwarzają wydane przez MOiW w 1973 roku „Wytyczne w sprawie rozwoju kształcenia specjalnego i pomocy dzieciom z odchy­leniami i zaburzeniami rozwojowymi”, wprowadzone zarządzeniem Mi­nistra Oświaty i Wychowania z dnia 29 listopada 1973 r. Zarządzenie to dało podstawy do tworzenia dość zwartego systemu kształcenia specjal­nego, który uwzględnia obok tradycyjnych przedszkoli, szkół i zakładów specjalnych wiele innych form organizowania pomocy dzieciom z zabu­rzeniami i odchyleniami w rozwoju.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!