SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY

W sytua­cji zdrowotnej populacji dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 7—18 lat dostrzega się w okresie ostatniego półwiecza znaczną ewolucję. Zmniej­szył się istotnie zakres ostrych chorób zakaźnych, a gruźlica i choroba reumatyczna zostały poważnie ograniczone i wyeliminowane. Opanowa­no także wiele chorób i stanów niedoborowych. Podobnie jak w wielu innych krajach, wystąpiło w Polsce zjawisko akceleracji rozwoju fizycz­nego. Przyczyny tych pozytywnych zjawisk są złożone, ale decydującą rolę odegrały polepszające się warunki życia dzieci i młodzieży — zwła­szcza odżywianie się oraz rozszerzanie i doskonalenie opieki lekarskiej psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą.Równolegle na tle tych korzystnych tendencji obserwuje się w zbiorowościach szkolnych pewne zjawiska niepomyślne.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!