SZKOŁA I PORADNIA

Aby szkoły i poradnie wychowawczo-zawodowe mogły należycie speł­niać swoje zadania dotyczące orientacji i poradnictwa zawodowego, ko­nieczna jest bieżąca współpraca ze wszystkimi placówkami  ucze­stniczącymi w przygotowaniu przyszłych zastępów kwalifikowanych kadr dla gospdarki narodowej.W świetle najnowszych zarządzeń Ministerstwa Oświaty i Wycho­wania, podstawowe zadania w zakresie poradnictwa zawodowego powinny realizować szkoły podstawowe, natomiast poradnie wychowawczo-za­wodowe powinny koordynować działalność szkół w tym zakresie, udzie­lać pomocy nauczycielom—koordynatorom poradnictwa i zajmować się indywidualnie trudniejszymi przypadkami uczniów niepełnosprawnych. Jak wynika z badań 35 poradni, wobec trudnej sytuacji kadrowej, lo­kalowej, w jakiej znajdują się poradnie wychowawczo-zawodowe, pod­stawowy ciężar w zakresie poradnictwa zawodowego spada na barki nau­czycieli—wychowawców klas.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!