TEST PORÓWNUJĄCY

Sprawdzono więc za pomocą testu porównującego częstości, czy częstości te są istotnie zróżnicowane, i dowiedziono na tej podstawie, że im dłużej i intensywniej dzieci głuche poddawano procesowi usprawniania językowego, tym liczniejsza grupa z nich czytała i pisała z dużą biegłością i poprawnością. Udowodniono również, że dzieci głuche rehabilitowane dłużej niż 4,5 roku z często­tliwością zajęć większą niż 30 godzin lekcyjnych w miesiącu osiągnęły w próbach czytania i pisania wyniki zbliżone do ich słyszących równolatków. Wyniki tych dwóch zbiorowości stanowią bowiem grupę jednorod­ną, wewnątrz której nie zachodzi już istotne statystycznie zróżnicowanie.Nieco inaczej przedstawiają się zależności między komunikatywnością i złożonością wypowiedzi ustnej dzieci głuchych uczęszczających do szkół masowych a czasem ich usprawniania językowego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!