UJAWNIONE ZABURZENIA

Zaburzenia ujawniane przez tych uczniów związane były głównie z zachwianiem ich równowagi neurodynamicznej i nasilały się w okresach przednapadowych;wszyscy uczniowie z padaczką, którzy zajęli pozycję odrzucania ujawniają różne rodzaje zaburzeń towarzyszących padaczce (zaburzenia mowy, lateralizaeji, motoryki, zachowania się, percepcji wzrokowej, słu­chowej). Zaburzenia te występują u nich w postaci złożonej;grupa uczniów polaryzujących stosunek rówieśników wobec siebie była najbardziej zróżnicowana pod względem ujawnianych zaburzeń roz­woju, osiąganych wyników w nauce, zachowania się oraz występujących u nich napadów padaczkowych. Trudno w tym przypadku ustalić jakąś prawidłowość warunkującą tak wysoki odsetek uczniów zajmujących pozycję polaryzacji akceptacji wśród rówieśników zdrowych. Być może przyczyna tkwi w krańcowo różnych postawach uczniów zdrowych wo­bec samej padaczki jako choroby.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!