UŁATWIONA INTERPRETACJA

Większość respondentów tej grupy nie udzieliła odpowiedzi na tę część pytania. Częściej i szerzej na ten temat wypowiadali opinię respondenci placówek leczniczo-wy­chowawczych i rehabilitacyjnych.Ułatwiają integrację w kształceniu następujące środki stosowane- w analizowanych placówkach:leczniczo-wychowawczych (respondentów 26): a) stosowanie rewa­lidacji i wyrównywanie zaniedbań (8 odpowiedzi); b) określone formy zajęć, np. ZHP (3 odpowiedzi); c) inne środki, np. rewalidacja lecznicza, łączenie leczenia z kształceniem, integracja w zakładzie różnych katego­rii niesprawności (12 odpowiedzi). rehabilitacyjnych (respondentów 5): a) realizacja wielostronnego programu rewalidacji (3 odpowiedzi); b) organizacja kontaktów ze zdro­wymi i instytucjami (1 odpowiedź).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!