W GRUPIE DZIECI

Odroczono od obo wiązku szkolnego dwoje dzieci, do przedszkola specjalnego skierowano jedno dziecko, a dwoje dzieci skierowano tytułem próby do szkoły spe­cjalnej dla widzących uczniów upośledzonych umysłowo W roku szkolnym 1982/1983 rozpatrywane przez komisję orzeczniczo -kwalifikacyjną były dwie sprawy dzieci niedowidzących i równocześ me upośledzonych umysłowo oraz pięć spraw dotyczących dzTed nie- wjdomych rownoczesme upośledzonych umysłowo, z czego jedno było akze niesprawne ruchowo, a jedno z poważnymi złożonymi obciążeniami izycznymi. W tej grupie siedmiorga dzieci od obowiązku szkolnego zwoi mono troje dzieci, jedno odroczono, a jedno skierowano do szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w ośrodku szkolno-wychowawczym dh dzieci niewidomych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!