W GRUPIE UCZNIÓW

W grupie uczniów niedowidzących (siedmioro dzieci) poza upośledzeniem umysłowym dwoje dzieci posiadało uszkodzenia na­rządu ruchu i równocześnie inne wady. W tej grupie jedenaściorga dzie­ci jedno o najmniejszym stopniu nasilenia odchyleń zostało skierowane do zespołu korekcyjno-wyrównawczego na terenie szkoły macierzystej, jedno do przedszkola specjalnego i jedno do szkoły specjalnej dla upośle­dzonych umysłowo w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewi­domych, ośmioro dzieci natomiast zostało zakwalifikowanych do naucza­nia indywidualnego w miejscu zamieszkania. Z analizy protokołów z po­siedzeń Komisji Orzeczniczo-Kwalifikacyjnej, które miały miejsce w Wo­jewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poznaniu w roku szkolnym 1983/1984 wynika, że był to rok, w którym spraw dzieci z tak złożonymi defektami rozpatrywano najwięcej. W poprzednich latach mniej spraw takich uczniów trafiało na posiedzenia komisji. Przypusz­czam, że właśnie dlatego, iż komisja poza zwolnieniem z obowiązku szkol­nego nie bardzo miała co zaoferować w tych przypadkach.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!