W KLASACH STARCZYCH

W klasach starszych (od III kl.) szczególnie przydatny w omawianej dziedzinie może być system C. Freineta wykorzystywany obecnie w szko­łach sanatoryjnych (M. Zięcina, 1974). Szczególną wartość tego systemu mają: stwarzanie właściwego środowiska wychowawczego, kształtowa­nie właściwej atmosfery wychowawczej (emocjonalno-poznawczej), roz­wój dowolnej twórczości, nawiązywanie szerokiego kręgu kontaktów ze światem spoza środowiska szkolnego, stwarzanie ram organizacyjnych do właściwej aktywności ucznia.Kontakt nauczyciela z dzieckiem w warunkach domowych nosi cechy intymności i posiada ważne konsekwencje wychowawcze. Nauczyciel, je­śli jest akceptowany przez dziecko, może mieć ogromny wpływ na pro­cesy intelektualne i emocjonalne nie tylko jego, ale i całej rodziny.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!