W KORZYSTNIEJSZEJ SYTUACJI

W znacznie korzystniejszej sytuacji na tle badań są uczniowie zamieszkali w miastach — lepsze wyposażenie szkół, wyższe kwalifikacje nauczycieli, bliskość poradni wychowawczo-zawodo- wych, poradni specjalistycznych służby zdrowia, pełniejsza — bardziej zróżnicowana sieć szkolnictwa zawodowego. Te i inne czynniki stwarzają lepsze szanse dla młodzieży niepełnosprawnej ze środowisk miejskich. Porównując te dwie grupy ze sobą należy stwierdzić, że w poziomie pracy orientacyjnej nie zachodzą tu zbyt duże różnice na korzyść uczniów ze szkół miejskich (formy i metody pracy, zaopatrzenie w środki dydak­tyczne są podobne).Obowiązek przygotowania rodziców do pomocy w ukierunkowaniu decyzji zawodowych i szkolnych ich dzieci spoczywa w pierwszym rzę­dzie na szkołach, szkolnej służbie zdrowia i poradniach wychowawczo-za- wodowych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!