W MYŚL ZARZĄDZENIA

W ten sposób na przykład na terenie gminy Tarnowo Podgórne, gdzie od kilkunastu lat Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Poznaniu (w której jestem zatrudniona na stanowisku psychologa) ma swoją filię, liczba dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego dla upośledzonych umysłowo w stopniu lek­kim spadła z kilkudziesięciu do kilku lub kilkunastu kwalifikacji rocz­nie. Podobną tendencję obserwuje się w drugiej, utworzonej kilka lat temu, filii naszej poradni w Kórniku koło Poznania.Tak więc w myśl cytowanego przed chwilą zarządzenia, rozwiązy­wanie problemów oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży z od­chyleniami i zaburzeniami rozwojowymi należy w szczególności do zadań poradni wychowawczo-zawodowych poprzez:wykrywanie u dzieci zaburzeń i odchyleń rozwojowych (obserwa­cje w tym kierunku pracownicy poradni wychowawczo-zawodowych pro­wadzą już na terenie przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych utworzo­nych przy szkołach podstawowych, a dalej we wszystkich klasach szkoły podstawowej); orzeczenie o potrzebie zakwalifikowania do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno-wyrównawczej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!