W OBRĘBIE POZYCJI IZOLACJI

Uzyskane wyniki koncentrują się w obrębie pozycji izolacji i od­rzucania wyrażając się łącznie następującymi odsetkami uczniów po­szczególnych grup: upośledzeni umysłowo — 79,5%, z upośledzeniem fi­zycznym — 78,0%, z chorobą reumatyczną — 58,0%, z chorobą układu krążenia — 50,0%, z padaczką — 37,5%. Uczniowie zajmujący pozycję izolacji i odrzucania narażeni są na negatywny stosunek emocjonalny rówieśników do nich, przy czym stopień nasilenia tego, stosunku w przy­padku pozycji odrzucania jest większy i łączy się z demonstracją uczuć negatywnych.Przedstawione dane świadczą o tym, że uczniowie z upośledzeniem fizycznym i upośledzeni umysłowo najczęściej zajmują pozycję izolacji i odrzucania. W bardziej niekorzystnej sytuacji są uczniowie upośledze­ni umysłowo, wśród których jest aż 60,7% osób odrzucanych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!