W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

W pierwszej kolejności uchwała wyszczególnia i zapewnia dzie­ciom i młodzieży uczęszczanie do powszechnie dostępnych przed­szkoli i szkół uwypuklając wzmożone pedagogiczne działania inte­gracyjne na rzecz niepełnosprawnych, którzy mają być wychowywani i kształceni.W zacytowanym fragmencie uchwały obecnie znajdują oparcie prze­pisy niższej rangi dotyczące kształcenia zawodowego niepełnosprawnych, które z pewnymi oporami wchodziły i nadal wchodzą w życie (Zięcina 1962, 1965, 1968, 1969, 1979). W Polsce już 20 lat temu przyjmowanie młodocianych z różnymi zaburzeniami organizmu do szkół zawodowych zostało usankcjonowane, zalecone i jak dotąd najpełniej określone zarządzeniem Ministra Oświaty z 26 czerwca 1962 roku w sprawie udo­stępnienia młodzieży z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i inny­mi schorzeniami kształcenia w szkołach zawodowych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!