W POLSKIM SYSTEMIE

W polskim syste­mie oświatowo-wychowawczym, podobnie zresztą jak i w innych kra­jach, takie szkoły, zakłady i ośrodki specjalne mają już długą historię i bogatą tradycję. Badania wykazują, że istnieją nawet duże możliwości organizacyjno-programowe tak pomyślanej działalności. Rzecz przy tym charakterystyczna, że wyniki owego przygotowania zawodowego saty­sfakcjonują uczących się, nauczających i zatrudniających. Bardziej zło­żona jest sprawa z pracownikami, którzy na skutek utraty sprawności zawodowej muszą zmieniać zawód, poddawać się reorientacji zawodo­wej i dochodzić do zawodów oraz stanowisk pracy odpowiednich do ich nowej sytuacji zdrowotnej. Rozstanie się z pierwszym, często umiło­wanym zawodem, wiąże się z wieloma przeżyciami, rozczarowaniami, a nawet ze stanami frustracji.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!