W ŚWIETLE OSTROŻNEJ OPINII

Pierwsze — czy i w jakim stopniu zadania realizowane w placówce opieki zamkniętej byłyby, zdaniem respondenta, do zrealizowania w miej­scu zamieszkania? Kategoryzacja odpowiedzi była tak, iż respondenci mogli wybrać jedną z szesnastu możliwości (zastosowano 4 stopnie zgo­dy z twierdzeniem i dodatkowo 4 zakresy odniesienia odpowiedzi do: wszystkich podopiecznych, większości, około połowy i niewielkiej części). Na pytanie odpowiedziało 52 respondentów. Pomijając kategorie odpo­wiedzi rzadkich (wymienione 1—2 razy) wyniki przedstawia tabela nr 5. W świetle bardzo ostrożnej opinii respondentów w tym względzie wcale nie tak mała część zadań realizowanych w placówkach mogłaby być wykonana na miejscu bez umieszczania podopiecznych w placówkach zamkniętych (oczywiście musiałyby być spełnione określone warunki, i powstać możliwości organizacyjno-materialne).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!