W ŚWIETLE USTALEŃ

W świetle wymienionych ustaleń M. Pilkiewieza co 4 uczeń jest ak­ceptowany w jakimś stopniu, czyli około 25,0% uczniów jest akcepto­wanych. Wskaźnik uczniów akceptowanych kształtuje się na takim po- yjomie w grupie uczniów chorych. Można więc sądzić, że choroby, któ­rymi dotknięci są badani uczniowie nie powodują zmniejszenia w ich populacji wskaźnika osób akceptowanych w klasach szkolnych. W gru­pie natomiast uczniów z upośledzeniem fizycznym i upośledzonych umy­słowo wskaźnik uczniów akceptowanych jest znacznie niższy. Pozycji Przeciętności nie zajął żaden uczeń upośledzony umysłowo, a w po­zostałych grupach uczniów pozycję tę zajęło 14,0% osób z chorobą ukła­du krążenia, 10,0% osób z chorobą reumatyczną, 5,0% osób z padaczką i 4,0% osób z upośledzeniem fizycznym. W ustaleniach M. Pilkiewieza było 23,6% uczniów zajmujących pozycję przeciętności; czyli nasze wska­źniki wyrażają się znacznie niższymi wielkościami.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!